Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2105944

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2105944

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2105944
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan '1e Herziening Sterrenburg, locatie Grote Hondring' (Voor besluitvorming zie het gewijzigde voorstel risnr. 2190121)
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 09-04-2018 10:53:42
   
Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 15 mei 2018 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie adviseert het bestemmingsplan als hamerstuk te agenderen voor de eerstvolgende raadsvergadering, onder de voorwaarde dat het college met een gewijzigd voorstel (inclusief aangepaste plankaart) komt ten aanzien van de huidige groenstrook. De commissie is van mening dat het gedeelte van de groenstrook waar nu bomen op staan als groenstrook behouden moet blijven en dat alleen het resterende deel moet worden uitgegeven.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - woensdag 9 mei 2018 20:15 - Adviescommissie
Besluit:

Het agendapunt betreft een sprekersplein. De heer E. Lagerwaard spreekt in.
De commissie behandelt het voorstel inhoudelijk op 15 mei.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 10 april 2018 20:45 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit over dit voorstel op een nader te bepalen moment een sprekersplein te organiseren en het voorstel in de daarop volgende commissievergadering inhoudelijk te besprekenĀ in combinatie met het voorstel over de aanvullende zienswijze '1e herziening Sterrenburg, locatie Grote Hondring'