Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2105937

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2105937

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2105937
Onderwerp Instemmen met de aanmeldingsnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling Kabeltracé 150KV Dordrecht Merwelanden - Alblasserdam
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 09-04-2018 10:53:42
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Instemmen met de aanmeldingsnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling Kabeltracé 150KV Dordrecht Merwelanden - ALblasserdam Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Instemmen met de aanmeldingsnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling Kabeltracé 150KV Dordrecht Merwelanden - ALblasserdam Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit RAAD aanmeldingsnotitie m.e.r..doc Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Verzoek instemming m.e.r. aanmeldingsnotitie gemeente Dordrecht Bijlage
Icoon voor documenttype Aanmeldingsnotitie vormvrije merbeoordeling Dordrecht Merwedehaven - Alblasserdam Bijlage
Icoon voor documenttype Advies mer-beoordeling Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 2008143 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 2013333 Raadsbesluit