Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2103867

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2103867

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2103867
Onderwerp Uitbrengen zienswijze op begrotingswijziging 2018 SOJ
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 26-01-2018 12:35:19
Onderwerp Uitbrengen zienswijze op begrotingswijziging 2018 SOJ
Programma Jeugd en Onderwijs
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 11 - Jeugd en jongeren
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H)
Aanspreekpunt D Coenen
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4980
Aanspreekpunt e-mail d.coenen@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar S Haksteeg, 078 770 4716
Datum B&W Besluit 23-01-2018
Gerelateerde zaak 2002908
Adviescommissie 30-01-2018
Raad 20-02-2018
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Met dit voorstel wordt u in de gelegenheid gesteld een zienswijze uit te brengen op de voorgenomen wijziging van de begroting van de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ. Wij stellen voor om een zienswijze uit te brengen op de begrotingswijziging 2018 en het Meerjarenperspectief Jeugdhulp 2018 – 2022 - inhoudelijk en financieel qua jaarschijf 2018 - vast te stellen.

Gepubliceerd 26-01-2018