Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2103867

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2103867

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2103867
Onderwerp Uitbrengen zienswijze op begrotingswijziging 2018 SOJ
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 26-01-2018 12:35:19
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Uitbrengen zienswijze op begrotingswijziging 2018 SOJ en vaststellen Meerjarenperspectief Jeugdhulp 2018-2022 Voorblad stukken
Icoon voor documenttype AANGEPAST Raadsvoorstel 2002908 Zienswijze op begrotingswijziging 2018 SOJ Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype AANGEPAST versie 31012018 Ontwerpbesluit RAAD.doc Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype AANGEPAST versie 31012018 Zienswijze begrotingswijziging 2018 SOJ.doc Bijlage
Icoon voor documenttype RV Uitbrengen zienswijze op begrotingswijziging 2018 SOJ en vaststellen meerjarenperspectief Jeugdhulp 2018-2022 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit RAAD.doc Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Zienswijze begrotingswijziging 2018 SOJ.doc Bijlage
Icoon voor documenttype SOJ - Aanbiedingsbrief Meerjarenperspectief.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype SOJ - Begrotingswijziging Meerjarenperspectief.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype Aanvullende brief samenhang.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype SOJ - Meerjarenperspectief Jeugdhulp ZHZ.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage 1 MJP, Analyse jeugdhulp 2015 -2017.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage 2 MJP, samenvatting bij derde kwartaalrapportage Serviceorganisatie 2017.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage 3 MJP, Derde kwartaalrapportage Serviceorganisatie 2017 Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage 4 MJP, bijlage van de derde kwartaalrapportage september 2017.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage 5 MJP, inspanningsverplichting doelstelling aantal jeugdigen, ontwikkeling Rijksbudget.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage 6 MJP, aandachtspunten uit de workshops Avond voor de jeugdhulp 30 augustus 2017.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype SOJ - Persbericht - Extra geld voor jeugdhulp Zuid-Holland Zuid def.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 2002908 B&W besluit
Icoon voor documenttype Zienswijze Algemeen
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 2011293 Raadsbesluit