Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2103867

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2103867

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2103867
Onderwerp Uitbrengen zienswijze op begrotingswijziging 2018 SOJ
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 26-01-2018 12:35:19
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 20 februari 2018 14:00
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 30 januari 2018 19:00 - Adviescommissie
Besluit:

Na een toelichting van wethouder Van der Linden op de bespreking in het AB DG&J reageren de fracties op het voorstel. Diverse opmerkingen en bezwaren worden geuit tegen het MJP Jeugdhulp, onder andere: BRTA loopt nog en is nog niet geëvalueerd, mogelijkheid wachtlijsten en cliëntenstops wordt benoemd, wat zijn normen voor wachttijden?, erg financieel technisch stuk, verordening 'verboden mandaat' is nog steeds niet aangepast, realistische meerjarenbegroting wordt gemist, et cetera. Daarnaast dient het overleg met raadsleden in de regio (ZHZ) nog plaats te vinden.  


Wethouder Van der Linden zegt toe uit te zoeken hoe het zit met de verordening 'verboden mandaat' en deze zo spoedig mogelijk ter vaststelling voor te leggen. Hij informeert de commissie hier eind deze week over.


De commissie besluit de begrotingswijziging en het MJP los te koppelen. Het MJP wordt aangehouden in afwachting van onder andere de bespreking met de raadsleden ZHZ en de eindevaluatie BRTA. Dit samen met de input uit de commissie kan dan een coherent MJP 2019-2023 worden gemaakt en later ingebracht bij de raad. De begrotingswijziging kan door naar de raad.


Afgesproken wordt dat de wethouder zorgt dat de zienswijze en het ontwerpbesluit wordt gewijzigd, zodat deze alleen ingaan op de begrotingswijziging (alles over MJP Jeugd wordt eruit gehaald). Omdat de commissie het aangepaste stuk nog niet kent (en er geen vergadering meer is om deze te bespreken), wordt het als bespreekstuk doorgeleid naar de raad van 20 februari 2018.  


bespreekstuk