Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 210371

Gemeente Dordrecht

Dossier - 210371

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 210371
Onderwerp Raadsinformatiebrief over marktinitiatief restwarmte
Aanspreekpunt J.T. de Heus
Ingekomen/gepubliceerd 10-07-2009 14:50:12
Onderwerp Raadsinformatiebrief over marktinitiatief restwarmte
Programma Wonen en Leefbaarheid
Onderwerplijstnr 60 - Milieu
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder D.A. van Steensel
Aanspreekpunt J.T. de Heus
Aanspreekpunt telefoon 639 8283
Aanspreekpunt e-mail jt.de.heus@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar R. Sweers, 639 6859
Datum B&W Besluit 07-07-2009
Datum verzending 29-07-2009
Agendacommissie 25-08-2009
Raad 01-09-2009
In Open Voorraad Nee
Toelichting Op 23 september 2008 heeft u krediet beschikbaar gesteld om te onderzoeken of er gekomen kan worden tot een volwaardige businesscase voor de realisatie van een (rest)warmtenet voor de stad (zie gerelateerde dossiers). In de raadsinformatiebrief die u nu ontvangt, informeert het college u over zijn besluit medewerking te verlenen aan het marktinitiatief van HVC/Eneco voor de aanleg en exploitatie van een warmtenet voor het leveren van restwarmte aan Dordrecht.
Gepubliceerd 10-07-2009