Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 210355

Gemeente Dordrecht

Dossier - 210355

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 210355
Onderwerp Raadsinformatiebrief over samenwerkingsovereenkomst Merwede-Lingelijn
Aanspreekpunt M.J.W.T. Hendrickx
Ingekomen/gepubliceerd 10-07-2009 14:48:03
Onderwerp Raadsinformatiebrief over samenwerkingsovereenkomst Merwede-Lingelijn
Programma Ondernemerschap en Bereikbaarheid
Onderwerplijstnr 82 - Vervoer (fiets, auto, bus, trein en veerdiensten)
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder F.J. van den Oever
Aanspreekpunt M.J.W.T. Hendrickx
Aanspreekpunt telefoon 639 8285
Aanspreekpunt e-mail mjwt.hendrickx@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar H. van Ballegooijen, 639 6876
Datum verzending 29-07-2009
Agendacommissie 25-08-2009
Raad 01-09-2009
In Open Voorraad Nee
Toelichting In de raadsinformatiebrief over de bestuursovereenkomst Merwede-Lingelijn (voor kennisgeving aangenomen in de raad van 12 september 2006) en in de raadsinformatiebrief over de voortgang Merwede-Lingelijn (voor kennisgeving aangenomen in de raad van 2 september 2008) is de raad geïnformeerd over de afgesloten bestuursovereenkomst en de benodigde budgetten voor de investeringen die uit deze bestuursovereenkomst voortvloeien. De benodigde middelen zijn binnen het ISV, het gemeentelijk deel onderdeel vrije ruimte, vastgelegd. In de raadsinformatiebrief die nu wordt aangeboden, informeert het college u over de bijgestelde raming (n.a.v. indexatie en extra wensen van de gemeenten).
Gepubliceerd 10-07-2009