Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 210355

Gemeente Dordrecht

Dossier - 210355

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 210355
Onderwerp Raadsinformatiebrief over samenwerkingsovereenkomst Merwede-Lingelijn
Aanspreekpunt M.J.W.T. Hendrickx
Ingekomen/gepubliceerd 10-07-2009 14:48:03
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 1 september 2009 21:00
Besluit:
Voor kennisgeving aangenomen.
Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 25 augustus 2009 19:30
Besluit:
De Agendacommissie besluit de raadsinformatiebrief ter kennisneming te agenderen voor de raadsvergadering van 1 september 2009.