Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2103114

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2103114

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2103114
Onderwerp Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage behorend bij raadsvoorstel Vaststellen herziening bouwgrondexploitatie Stadswerven 2018 (RIS 2287592)
Ingekomen/gepubliceerd 08-11-2018 10:22:42
Onderwerp Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage behorend bij raadsvoorstel Vaststellen herziening bouwgrondexploitatie Stadswerven 2018 (RIS 2287592)
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Raad 13-11-2018
Gepubliceerd 08-11-2018