Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2103017

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2103017

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2103017
Onderwerp Vragen aan het College
Ingekomen/gepubliceerd 14-06-2018 11:49:38
   
Vergadering - Fysieke Leefomgeving - woensdag 13 juni 2018 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

 • Mevrouw Klein-Hendriks (CU-SGP) stelt vragen aan het college over de voorgenomen kap van drie Italiaanse populieren in het Wantijpark. 
  > In antwoord op de vragen bevestigt wethouder Sleeking dat het college met Stichting Het Wantij in overleg gaat over de vergunning en over de uitkomsten van het bomenonderzoek en dat het college bereid is om de vergunningverlening te heroverwegen en de vergunning, als bomenkap toch niet noodzakelijk is, in te trekken.

 • Mevrouw Klein-Hendriks (CU-SGP) stelt vragen aan het college over het rijksbudget voor het sneller aanleggen van fietspaden en het vergroten van fietsstallingen bij stations. 
  > In antwoord op de vragen geeft wethouder Van der Linden aan dat er vanuit de fietsnota nog veel plannen en ideeën zijn. Bij het rijksbudget is echter altijd sprake van cofinanciering waarbij de gemeente zelf 60% moet bijdragen. Het college gaat in elk geval proberen voor het rijksbudget in beeld te komen bij het rijk.

 • Mevrouw Klein-Hendriks (CU-SGP) stelt vragen aan het college over de nieuwe route van lijn 388 tussen Dordrecht en Utrecht. 
  > Wethouder van der Linden zegt toe hier later uitgebreider op terug te komen.

 • De heer Kleinpaste (Gewoon Dordt) stelt, mede namens de PvdA-fractie, vragen aan het college over overlast veroorzaakt door zwaar verkeer en tractoren in de Havenstraat.
  > In antwoord op de vragen geeft wethouder Van der Linden aan dat landbouwverkeer niet tegen te houden is. Hij zegt toe overleg te voeren met onder andere aannemers die met zwaar verkeer en tractoren rijden en koppelt hierover terug aan de commissie.

 • De heer Van der Net (VVD) stelt vragen aan het college over verkeers- en parkeeroverlast bij Islamitische basisschool Ikra aan de Spirea.
  > In antwoord op de vragen geeft wethouder Van der Linden aan dat de handhavingscapaciteit beperkt is. Als er meer gehandhaafd moet worden moet de raad daar extra geld voor uittrekken. Hij zegt wel toe met de school in overleg te gaan en koppelt hierover terug aan de commissie.