Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2103016

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2103016

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2103016
Onderwerp Insprekers over niet geagendeerde onderwerpen
Ingekomen/gepubliceerd 11-06-2018 15:58:36
   
Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 12 juni 2018 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie neemt kennis van de inbreng van de volgende insprekers:

- De heer Van den Hout over kaalslag groenstrook Laan der Verenigde Naties
- De heer F. van Dijk over overlast Mariastraat/vervuilde grond Alexanderstraat 
- De heer Victor Deconinck over de meerwaarde van de korte voedselketen als fysieke locatie voor Dordrecht
- Martine van Lier (voorzitter Stichting Leefwerf De Biesbosch) en Elio Barone (initiatiefnemer) over stand van zaken van het burgerinitiatief

Bij de bijdrage van de heer F. van Dijk zegt wethouder Sleeking toe een afschrift van de laatste brief van het college aan de heer van Dijk ook naar de commissie te sturen.