Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2103015

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2103015

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2103015
Onderwerp Evaluatie eerste commissievergaderingen
Ingekomen/gepubliceerd 24-05-2018 14:19:04
   
Vergadering - Sociale Leefomgeving - woensdag 13 juni 2018 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie evalueert de commissievergaderingen besloten, vanwege het vertrouwelijke karakter.
Bij de evaluatie besluit de commissies over RIBs deze voortaan alleen nog maar te agenderen met een politieke vraag/stelling waarbij een beleidswijziging wordt voorgesteld. Dit om te voorkomen dat de commissies te veel RIBs bespreekt zonder resultaat.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - woensdag 13 juni 2018 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De evaluatie vindt plaats na sluiting van de commissievergadering.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 12 juni 2018 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie evalueert de vergaderingen tot nu toe. Deze bespreking vindt in beslotenheid plaats.