Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2103012

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2103012

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2103012
Onderwerp Opening, mededelingen en vaststellen agenda
Ingekomen/gepubliceerd 14-06-2018 11:49:38
   
Vergadering - Fysieke Leefomgeving - woensdag 13 juni 2018 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

GroenLinks verzoekt het agendapunt 'Beschikbaar stellen uitvoeringskrediet realisatie hoofdinfrastructuur WDO - Dordtse Kil IV' van de agenda af te voeren omdat de Raad van State nog geen uitspraak heeft gedaan over het bestemmingsplan Dordtse Kil IV. GroenLinks wil de afwegingen van de Raad van State mee kunnen nemen in de beoordeling van het raadsvoorstel. Het verzoek van GroenLinks krijgt alleen steun van de SP. De meerderheid van het aantal aanwezige fracties is voor bespreking.
De agenda wordt daarmee ongewijzigd vastgesteld.