Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2103008

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2103008

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2103008
Onderwerp Memo over vervolgproces lokale uitvoeringsparagraaf woonvisie
Ingekomen/gepubliceerd 11-06-2018 15:58:36
   
Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 12 juni 2018 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Wethouder Stam zegtĀ de commissie toe dat na de zomer een presentatie en discussie over de inhoudelijke kaders in de commissie plaatsvindt.
De commissie adviseert vervolgens de startnotitie alsnog als hamerstuk te agenderen voor de eerstvolgende raadsvergadering.