Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2103005

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2103005

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2103005
Onderwerp Opening, mededelingen en vaststellen agenda
Ingekomen/gepubliceerd 11-06-2018 15:58:36
   
Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 12 juni 2018 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.