Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2102991

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2102991

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2102991
Onderwerp Periodieke bespreking stand van zaken dossier Chemours-Dupont
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 17-05-2018 15:23:01
Nr Voorloop
dossier
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
2471482 Nee Beantwoording door het college van vervolgvragen ex art. 40 RvO van de fractie GroenLinks over het lozen van afvalwater met PFOA en GenX door Evides Waterbedrijf M den Boer programma 03-10-2019
2471972 Nee Raadsinformatiebrief over dossier Chemours en DuPont M den Boer programma 23-09-2019
2342091 Nee Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de D66 fractie over uitstoot PFOA als restproduct GenX M den Boer programma 05-02-2019
2326833 Nee Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de fractie GroenLinks over lozingen PFOA door Chemours op gemeentelijk riool M den Boer programma 11-01-2019
2237309 Nee Beantwoording door het college van de brief van mevrouw Greve inzake vragen risicorelevant bedrijf Dupont en Chemours M den Boer programma 23-08-2018
2195890 Nee Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de fractie D66 over de veiligheidssituatie Merwedepolder M den Boer programma 11-06-2018