Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2102987

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2102987

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2102987
Onderwerp Opening, mededelingen en vaststellen agenda
Ingekomen/gepubliceerd 17-05-2018 15:23:01
   
Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 22 mei 2018 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.