Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2102949

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2102949

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2102949
Onderwerp Voorstel agenda Fysiek 15 mei 2018
Ingekomen/gepubliceerd 09-04-2018 10:53:42
   
Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 10 april 2018 20:45 - Adviescommissie
Besluit:

Gezien de grote voorraad aan te bespreken stukken besluit de commissie op woensdagavond 9 mei een extra commissievergadering in te plannen. Tevens verzoekt de commissie de commissiegriffier met een voorstel voor de agenda's van de komende commissievergaderingen te komen.