Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2101645

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2101645

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2101645
Onderwerp Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan 'Tankstation Laan der VN'
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 09-04-2018 10:53:42
Onderwerp Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan 'Tankstation Laan der VN'
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Sleeking, Piet (PH)
Aanspreekpunt M den Boer
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail m.den.boer@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar M Mohajer Irvani, 770 4266 / DM Londt, 770 4296
Datum B&W Besluit 23-01-2018
Gerelateerde zaak 2001122
Agendacommissie 10-04-2018
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Gepubliceerd 09-04-2018