Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2101645

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2101645

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2101645
Onderwerp Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan 'Tankstation Laan der VN'
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 09-04-2018 10:53:42
   
Vergadering - Gemeenteraad - woensdag 9 mei 2018 20:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 10 april 2018 20:45 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit deze raadsinformatiebrief ter kennisname naar de gemeenteraad te sturen.