Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2098131

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2098131

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2098131
Onderwerp Kennisnemen van Eindbalans 2014-2018
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 08-02-2018 16:04:06
Onderwerp Kennisnemen van Eindbalans 2014-2018
Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder Sleeking, Piet (PH)
Aanspreekpunt JC Bakker
Aanspreekpunt telefoon 0787702555
Aanspreekpunt e-mail JC.Bakker@drechtsteden.nl
Behandeld ambtenaar PE Ragetlie, 770 4507
Datum B&W Besluit 16-01-2018
Gerelateerde zaak 1982812
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

In aanloop naar de verkiezingen in maart 2018, maken we de balans op van vier jaar "Ruimte voor verbinding". In de Tussenbalans die in voorjaar 2016 verscheen, schetste het college samen met maatschappelijke partners een beeld van de eerste twee jaar van deze bestuursperiode. Met de Eindbalans 2014 - 2018 die nu voor u ligt, is de cirkel rond: burgemeester en wethouders blikken terug op de afgelopen bestuursperiode en de realisatie van de vijf speerpunten van het Politiek Akkoord. Tegelijk met deze Eindbalans verschijnt ook de Programmaverantwoording over 2017, die zich toespitst op de activiteiten en resultaten van afgelopen jaar. De Eindbalans en de Programmaverantwoording over 2017 vormen samen de onderlegger voor het slotdebat op 13 februari 2018.

Gepubliceerd 08-02-2018