Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2097406

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2097406

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2097406
Onderwerp Uiten zienswijze op begrotingswijziging 2018 Gemeenschappelijke Regeling DG&J Zuid-Holland Zuid
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 18-01-2018 14:28:21
Onderwerp Uiten zienswijze op begrotingswijziging 2018 Gemeenschappelijke Regeling DG&J Zuid-Holland Zuid
Programma Zorg en Ondersteuning
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 11 - Jeugd en jongeren
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H)
Aanspreekpunt D Coenen
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4980
Aanspreekpunt e-mail d.coenen@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar VL Roeleveld, 078 770 4732
Datum B&W Besluit 16-01-2018
Gerelateerde zaak 1998995
Adviescommissie 30-01-2018
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Met dit voorstel wordt u in de gelegenheid gesteld een zienswijze uit te brengen op de voorgenomen wijziging van de begroting van de Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid (GR DG&J), voor het onderdeel Dienst Gezondheid & Jeugd (DG&J). Wij stellen voor om een zienswijze uit te brengen op de begrotingswijziging met betrekking tot de positionering van Veilig Thuis en het Crisisinterventieteam (CIT) en geen zienswijze uit te brengen op de CAO-verhoging.

Gepubliceerd 18-01-2018