Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2097406

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2097406

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2097406
Onderwerp Uiten zienswijze op begrotingswijziging 2018 Gemeenschappelijke Regeling DG&J Zuid-Holland Zuid
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 18-01-2018 14:28:21
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Uiten zienswijze op begrotingswijziging 2018 Gemeenschappelijke Regeling DG&J Zuid-Holland Zuid Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Uiten zienswijze op begrotingswijziging 2018 Gemeenschappelijke Regeling DG&J Zuid-Holland Zuid Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit RAAD.doc Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Concept zienswijze.doc Bijlage
Icoon voor documenttype DGJ - Brief Begrotingswijziging 2018 DG&J.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype Aanvullende brief samenhang.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype DGJ - Voorgenomen besluit begrotingswijziging 2018.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype 5a - Voorstel Actualisatie begroting 2018 AB 14 december.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 1998995 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 2005151 Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Zienswijze Algemeen