Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2097406

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2097406

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2097406
Onderwerp Uiten zienswijze op begrotingswijziging 2018 Gemeenschappelijke Regeling DG&J Zuid-Holland Zuid
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 18-01-2018 14:28:21
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 20 februari 2018 14:00
Besluit:

De raad stemtĀ in met het voorstel. Stemverklaringen van BVD, SP en PvdA.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 30 januari 2018 19:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie stelt enkele vragen aan wethouder Van der Linden en is tevreden met de antwoorden. De commissie besluit het stuk als hamerstuk door te geleiden naar de raadsvergadering van 20 februari 2018.