Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2097395

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2097395

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2097395
Onderwerp Vaststellen startnotitie campusontwikkeling Leerpark
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 18-01-2018 16:04:56
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 20 februari 2018 14:00
Besluit:

De raad stemt in met het geamendeerde voorstel. Amendement A3 wordt met 27 stemmen voor en 6 stemmen tegen aangenomen.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 30 januari 2018 19:00 - Adviescommissie
Besluit:

Er is brede steun in de commissie voor de ambities van het college ten aanzien van de campusontwikkeling. Het debat spitst zich toe op de bereikbaarheid per spoor en de suggesties van het college om meer sprinterdiensten toe te voegen aan de lijn Dordrecht - Breda en van LightRailhalte Leerpark een aanjaagproject te maken. De raad heeft bij de begroting 2018 unaniem een amendement van D66 aangenomen waarin wordt verzocht om een lobby voor een intercityverbinding richting Brabant en een onderzoek naar de consequenties van LightRail voor de intercityverbindingen. De commissie wijst het college nogmaals op dit aangenomen amendement.
Ook spreekt de commissie over de financiële risico's van vastgoedinvesteringen met daarbij de vraag in hoeverre private vastgoedinvesteerders een rol in de campusontwikkeling moeten krijgen.

Wethouder Heijkoop zegt het volgende toe:
- Hij gaat na hoe het aangenomen amendement van D66 zich verhoudt tot de startnotitie
- Hij deelt de laatste jaarrekeningen van de Duurzaamheidsfabriek met de commissie 
- Hij gaat na of er gegevens beschikbaar zijn over de leegstand op het Leerpark
- Hij zal, op verzoek van de PvdA, met zijn collega Van der Linden spreken over een LightRailverbinding met andere Drechtsteden, Ridderkerk en Barendrecht

De commissie besluit de startnotitie campusontwikkeling Leerpark als bespreekpunt door te geleiden naar de raadsvergadering van 20 februari. Bespreekpunten daarbij zijn:
- bereikbaarheid Leerpark in brede zin (op verzoek van Beter voor Dordt)
- bereikbaarheid per spoor (op verzoek van D66 n.a.v. eerder aangenomen amendement bij de begroting 2018)
- de vraag of de vastgoedinvesteringen volledig met publieke middelen moeten worden gedaan (op verzoek van de SP)

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 30 januari 2018 19:00 - Adviescommissie
Besluit:

Er is brede steun in de commissie voor de ambities van het college ten aanzien van de campusontwikkeling. Het debat spitst zich toe op de bereikbaarheid per spoor en de suggesties van het college om meer sprinterdiensten toe te voegen aan de lijn Dordrecht - Breda en van LightRailhalte Leerpark een aanjaagproject te maken. De raad heeft bij de begroting 2018 unaniem een amendement van D66 aangenomen waarin wordt verzocht om een lobby voor een intercityverbinding richting Brabant en een onderzoek naar de consequenties van LightRail voor de intercityverbindingen. De commissie wijst het college nogmaals op dit aangenomen amendement.
Ook spreekt de commissie over de financiële risico's van vastgoedinvesteringen met daarbij de vraag in hoeverre private vastgoedinvesteerders een rol in de campusontwikkeling moeten krijgen.

Wethouder Heijkoop zegt het volgende toe:
- Hij gaat na hoe het aangenomen amendement van D66 zich verhoudt tot de startnotitie
- Hij deelt de laatste jaarrekeningen van de Duurzaamheidsfabriek met de commissie 
- Hij gaat na of er gegevens beschikbaar zijn over de leegstand op het Leerpark
- Hij zal, op verzoek van de PvdA, met zijn collega Van der Linden spreken over een LightRailverbinding met andere Drechtsteden, Ridderkerk en Barendrecht

De commissie besluit de startnotitie campusontwikkeling Leerpark als bespreekpunt door te geleiden naar de raadsvergadering van 20 februari. Bespreekpunten daarbij zijn:
- bereikbaarheid Leerpark in brede zin (op verzoek van Beter voor Dordt)
- bereikbaarheid per spoor (op verzoek van D66 n.a.v. eerder aangenomen amendement bij de begroting 2018)
- de vraag of de vastgoedinvesteringen volledig met publieke middelen moeten worden gedaan (op verzoek van de SP)

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 30 januari 2018 19:00 - Adviescommissie
Besluit:

Er is brede steun in de commissie voor de ambities van het college ten aanzien van de campusontwikkeling. Het debat spitst zich toe op de bereikbaarheid per spoor en de suggesties van het college om meer sprinterdiensten toe te voegen aan de lijn Dordrecht - Breda en van LightRailhalte Leerpark een aanjaagproject te maken. De raad heeft bij de begroting 2018 unaniem een amendement van D66 aangenomen waarin wordt verzocht om een lobby voor een intercityverbinding richting Brabant en een onderzoek naar de consequenties van LightRail voor de intercityverbindingen. De commissie wijst het college nogmaals op dit aangenomen amendement.
Ook spreekt de commissie over de financiële risico's van vastgoedinvesteringen met daarbij de vraag in hoeverre private vastgoedinvesteerders een rol in de campusontwikkeling moeten krijgen.

Wethouder Heijkoop zegt het volgende toe:
- Hij gaat na hoe het aangenomen amendement van D66 zich verhoudt tot de startnotitie
- Hij deelt de laatste jaarrekeningen van de Duurzaamheidsfabriek met de commissie 
- Hij gaat na of er gegevens beschikbaar zijn over de leegstand op het Leerpark
- Hij zal, op verzoek van de PvdA, met zijn collega Van der Linden spreken over een LightRailverbinding met andere Drechtsteden, Ridderkerk en Barendrecht

De commissie besluit de startnotitie campusontwikkeling Leerpark als bespreekpunt door te geleiden naar de raadsvergadering van 20 februari. Bespreekpunten daarbij zijn:
- bereikbaarheid Leerpark in brede zin (op verzoek van Beter voor Dordt)
- bereikbaarheid per spoor (op verzoek van D66 n.a.v. eerder aangenomen amendement bij de begroting 2018)
- de vraag of de vastgoedinvesteringen volledig met publieke middelen moeten worden gedaan (op verzoek van de SP)