Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 209439

Gemeente Dordrecht

Dossier - 209439

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 209439
Onderwerp Instellen Vertrouwenscommissie en vaststellen Verordening op de Vertrouwenscommissie 2009
Ingekomen/gepubliceerd 09-07-2009 09:59:19
   
Vergadering - Buitengewone raadsvergadering profielschets nieuwe burgemeester - dinsdag 1 september 2009 19:00
Besluit:
De raad stelt bij acclamatie de vertrouwenscommissie in, bestaande uit de raadsleden: de heer W. van der Kruijff (voorzitter); mevrouw M.C. Ruisch (plv. voorzitter); de heer A. Karapinar; de heer H.J. Tazelaar; de heer J.J.W. van Dongen; de heer H. Mostert; de heer P.H. Sleeking; de heer D. Pols en de heer C.A. van Verk.
De raad stelt de Verordening op de Vertrouwenscommissie met algemene stemmen vast.

De voorzitter heropent de vergadering en heet de Commissaris van de Koningin, de heer J. Franssen en de Chef Kabinet, de heer Covers van harte welkom.