Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2093396

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2093396

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2093396
Onderwerp Vaststellen grondexploitatie Blekersdijk en het wijzigen van de begroting
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 11-01-2018 15:11:52
Onderwerp Vaststellen grondexploitatie Blekersdijk en het wijzigen van de begroting
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Sleeking, Piet (PH)
Aanspreekpunt JC Bakker
Aanspreekpunt telefoon 0787702555
Aanspreekpunt e-mail JC.Bakker@drechtsteden.nl
Behandeld ambtenaar C Meijer, 770 4272
Datum B&W Besluit 09-01-2018
Gerelateerde zaak 1988865
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Wij stellen uw raad voor het perceel op het binnenterrein aan de Blekersdijk in exploitatie te nemen. Door middel van het openen van de grondexploitatie kunnen de kosten van het bouw- en woonrijp maken van de locatie geactiveerd worden. Conform de planning wordt er in het eerste kwartaal 2018 gestart met het slopen van de opstallen en het saneren van de grond. De verkoop vindt plaats na het onherroepelijk zijn van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning. Naar verwachting kan er eind 2018 gestart worden met de realisatie van het hotel. Wij hebben geheimhouding opgelegd ten aanzien van de bijgevoegde grondexploitatie (inclusief de toelichting daarop). Wij zijn van mening dat openbaarmaking van deze grondexploitatie (inclusief toelichting) de financiƫle, economische en juridische positie van de gemeente raakt, aantast en verzwakt, aangezien hierin vertrouwelijke financiƫle gegevens zijn opgenomen. Openbaarmaking van dit stuk weegt dan ook niet op tegen de benoemde belangen. Gelet op de artikelen 25, tweede en derde lid en 55, eerste lid van de Gemeentewet en artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur verzoeken wij uw raad de geheimhouding van de grondexploitatie te bekrachtigen.

Gepubliceerd 11-01-2018