Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2092265

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2092265

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2092265
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Decembercirculaire 2017
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 11-01-2018 15:11:52
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Decembercirculaire 2017
Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 178 - Planning en control cyclus 2017
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Mos, Jasper (J)
Aanspreekpunt JC Bakker
Aanspreekpunt telefoon 0787702555
Aanspreekpunt e-mail JC.Bakker@drechtsteden.nl
Behandeld ambtenaar C van Vliet, 770 4967
Datum B&W Besluit 09-01-2018
Gerelateerde zaak 1988781
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Gepubliceerd 11-01-2018