Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2092238

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2092238

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2092238
Onderwerp Kennisnemen van Jaarverslag 2017 (de programma-verantwoording)
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 11-01-2018 15:11:52
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen Jaarverslag 2017 (de programma-verantwoording) Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Kennisnemen van Jaarverslag 2017 (de programma-verantwoording) ter voorbereiding op het slotdebat Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit RAAD - Jaarverslag 2017 programmaverantwoording.doc Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Jaarverslag 2017 - programmaverantwoording tbv het Einddebat 2014-2018.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 1980249 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 2000276 Raadsbesluit