Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2092238

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2092238

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2092238
Onderwerp Kennisnemen van Jaarverslag 2017 (de programma-verantwoording)
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 11-01-2018 15:11:52
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 20 februari 2018 14:00
Besluit:

De raad stemtĀ in met het voorstel. De fractie SP legt een stemverklaring af.

Vergadering - Bestuur en Middelen - woensdag 17 januari 2018 19:30 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit dit stuk te agenderen voor het slotdebat op 13 februari.