Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2092238

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2092238

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2092238
Onderwerp Kennisnemen van Jaarverslag 2017 (de programma-verantwoording)
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 11-01-2018 15:11:52
Onderwerp Kennisnemen van Jaarverslag 2017 (de programma-verantwoording)
Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder Mos, Jasper (J)
Aanspreekpunt JC Bakker
Aanspreekpunt telefoon 078 770 2555
Aanspreekpunt e-mail JC.Bakker@drechtsteden.nl
Behandeld ambtenaar SW Goud, 078 770 4966
Datum B&W Besluit 09-01-2018
Gerelateerde zaak 1980249
Raad 20-02-2018
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Ter voorbereiding op het slotdebat tussen college en raad dat op 13 februari 2018 plaatsvindt is de beleidsmatige verantwoording in de vorm van het Jaarverslag 2017 (de programmaverantwoording) dit jaar vervroegd opgesteld. Het jaarverslag geeft een overzicht van de activiteiten en resultaten van het afgelopen jaar, onderverdeeld naar de twaalf beleidsprogramma's die in deze bestuursperiode zijn gehanteerd. De financiƫle verantwoording van deze beleidsprogramma's (de jaarrekening) wordt volgens de reguliere planning opgesteld in het eerste kwartaal van 2018. Hierbij zal tevens een actualisatieslag plaatsvinden op (de indicatoren van) het jaarverslag. De jaarstukken worden vervolgens zoals gebruikelijk in zijn geheel in juni 2018 besproken.

Gepubliceerd 11-01-2018