Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2092222

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2092222

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2092222
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 1e herziening Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven, locatie parkrand (Wielwijkpark en Reeweg Zuid)
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 11-01-2018 14:47:52
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen bestemmingsplan 1e herziening Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven, locatie parkrand (Wielwijkpark en Reeweg Zuid) Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen bestemmingsplan 1e herziening Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven, locatie parkrand (Wielwijkpark en Reeweg Zuid) Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype 20180109_Vaststelling Ontwerpbesluit RAAD bp 1e herz Wielwijk.doc Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Beantwoording zienswijzen - Bijlage bij raadsvoorstel bp 1e herz Wielwijk.docx Bijlage
Icoon voor documenttype 20180109_toelichting vastgesteld bp Herzparkrand.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype 20180109_regels vastgesteld bp Herzparkrand.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype 20180109_verbeelding vastgesteld bp Herzparkrand.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype Parkrand inspraakbijdrage van mw vd Berg en mw Schellekens en de hr Schellekens Algemeen
Icoon voor documenttype Beelden ter begeleiding van het plan Parkrand - Mw vd Berg Algemeen
Icoon voor documenttype Dordte Hout Geluid en luchtkwaliteit - Sprekersbijdrage van mevrouw Schellekens Algemeen
Icoon voor documenttype Inspraakbijdrage Bouwen in Wielwijk park - de heren Boelhouwer en Groen Algemeen
Icoon voor documenttype Rapportage Dordrecht second opinion Wielwijk zuid 24-1-2018 Algemeen
Icoon voor documenttype Presentatie Parkrand Wielwijk Algemeen
Icoon voor documenttype B&W besluit 1988477 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 2000260 Raadsbesluit
Icoon voor documenttype SP Open brief Wielwijkpark Algemeen
Icoon voor documenttype A2 Amendement Beter ten halve gekeerd.pdf Amendement
Icoon voor documenttype M1 Motie Ontsluiting Parkrand.pdf Motie
Icoon voor documenttype A1 Amendement Behoud laankarakter toegangswegen.pdf Amendement
Icoon voor documenttype M3 Motie Bouwen Parkrand geen noodzaak meer.pdf Motie
Icoon voor documenttype M1a Motie Ontsluiting Parkrand.pdf Motie
Icoon voor documenttype M2 Motie Dordrecht van het gas af.pdf Motie