Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2092222

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2092222

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2092222
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 1e herziening Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven, locatie parkrand (Wielwijkpark en Reeweg Zuid)
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 11-01-2018 14:47:52
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 1e herziening Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven, locatie parkrand (Wielwijkpark en Reeweg Zuid)
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder Reynvaan, Rinette (REC)
Aanspreekpunt M den Boer
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail m.den.boer@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar ME Kiewiet, 078 770 4270
Datum B&W Besluit 09-01-2018
Gerelateerde zaak 1988477
Agendacommissie 17-01-2018
Adviescommissie 23-01-2018 + 30-01-2018
Raad 20-02-2018
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Er is een ontwerpbestemmingsplan opgesteld voor de bouw van minimaal tien en maximaal vijftien woningen in de zuidrand van het Wielwijkpark en van vijf woningen op het perceel achter de woningen Reeweg Zuid 54 tot en met 68. Met dit ontwerpbestemmingsplan wordt het beleid van de gemeente uitgevoerd, zoals vastgesteld in "Wielwijk, sterk en weerbaar", de Structuurvisie Dordrecht 2040 en het stedenbouwkundig kader "Parklint Wielwijk". Het ontwerp van het bestemmingsplan heeft voor iedereen zes weken ter inzage gelegen. Er zijn tien zienswijzen ingediend. Uw raad kan nu een beslissing nemen over de zienswijzen en de vaststelling van het bestemmingsplan.

Gepubliceerd 11-01-2018