Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2092208

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2092208

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2092208
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan Zuidrand van Dubbeldam, voormalig Belthure Park
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 11-01-2018 14:47:52
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen bestemmingsplan Zuidrand van Dubbeldam, voormalig Belthure Park Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen bestemmingsplan Zuidrand van Dubbeldam, voormalig Belthure Park Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit RAAD geheimhouding.doc Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit RAAD vaststelling bp Zuidrand van Dubbeldam.doc Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Beantwoording zienswijzen - Bijlage bij raadsvoorstel vaststelling.doc Bijlage
Icoon voor documenttype Verbeelding.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype Toelichting.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype Regels.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage 1. Notitie inspraak- en overlegreacties.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype Bekrachtigen geheimhouding Zuidrand Dubbeldam Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Sprekersbijdrage stichting Telluris namens de heer Visscher Algemeen
Icoon voor documenttype B&W besluit 1987835 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 2000247 Raadsbesluit