Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2092201

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2092201

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2092201
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 3e herziening Schil, locatie hotel Vrieseplein
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 11-01-2018 14:47:52
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen bestemmingsplan 3e herziening Schil, locatie hotel Vrieseplein Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen bestemmingsplan 3e herziening Schil, locatie hotel Vrieseplein Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Vaststelling Ontwerpbesluit RAAD bp hotel Vrieseplein.doc Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Beantwoording zienswijzen - bijlage bij raadsvoorstel bp hotel Vrieseplein.docx Bijlage
Icoon voor documenttype Toelichting bestemmingsplan 3e herziening Schil, hotel Vrieseplein Bijlage
Icoon voor documenttype Regels hotel Vrieseplein.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype Verbeelding obp hotel.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 1987178 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 2000240 Raadsbesluit