Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2092103

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2092103

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2092103
Onderwerp GEHEIME raadsinformatiebrief over ontwikkelingen in Raad van Commissarissen van Eneco Groep NV
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 11-01-2018 15:11:52
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 29 mei 2018 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Bestuur en Middelen - woensdag 17 januari 2018 19:30 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie geeft aan graag nog een nadere toelichting van de wethouder te ontvangen, in overleg met de griffie zal gekeken worden naar een geschikt moment.