Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2082899

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2082899

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2082899
Onderwerp Meerjarenperspectief Jeugdhulp / Analyse Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid 2015-2017
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 21-12-2017 12:15:01
   
Vergadering - Sociale Leefomgeving - woensdag 17 januari 2018 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan nemen en de twee te verwachten raadsvoorstellen alvast te agenderen voor bespreking.