Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2082106

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2082106

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2082106
Onderwerp Opbrengst themabijeenkomst 'Sturen op het Sociaal Domein'
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 20-12-2017 13:55:19
   
Vergadering - Sociale Leefomgeving - woensdag 9 mei 2018 20:15 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie:
1. continueert de periodieke terugkoppeling
2. stelt een werkgroep in, bestaande uit Karin Castelijn, John van der Net en Loudy Nijhof
3. bespreekt de informatievoorziening over jeugdhulp in de themabijeenkomst op 15 mei

Vergadering - Sociale Leefomgeving - woensdag 17 januari 2018 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie toont zich tevreden over de opbrengst van de themabijeenkomst, het werk van de werkgroep en voorliggende notitie. College en ambtelijke organisatie onderschrijven dit. Belangrijkste is dat de verbetervoorstellen worden ingevoerd bij aanvang van de nieuwe raad. Fracties benadrukken nog de permanente werkgroep (met eventueel een rol voor de commissievoorzitter; met aandacht voor bestendiging/verslagleggingvan van de opbrengst van bijeenkomsten), het sturen op proces-indicatoren (ipv output-indicatoren) en het sturen op lokale opgaves (ipv op bestuurlijke systemen en regelingen).