Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2081488

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2081488

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2081488
Onderwerp Motie -vreemd aan de orde van de dag- uitvoering verordening Jeugdhulp
Ingekomen/gepubliceerd 19-12-2017 16:05:10
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 19 december 2017 14:00
Motie titel M1 Motie vreemd aan de orde van de dag over uitvoering Verordening Jeugdhulp conform afspraken
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Aangenomen, 19-12-2017
Motietekst:
Verzoekt het college: • Per direct stappen te ondernemen om te zorgen dat (a) bij afwijzing van een aanvraag voor jeugdhulp een schriftelijke beschikking wordt afgegeven binnen de in de Awb gestelde termijn en (b) een aanvraag voor een PGB bedoeld om hulp in te schakelen van iemand uit het sociale netwerk, niet om die reden wordt afgewezen. • Voor de periode tot zomer 2018 een meldpunt in te richten bij de gemeente Dordrecht ten behoeve van Dordrecht en de regio waar ouders zich kunnen melden die ondanks voorgenomen beleid op bovengenoemde punten problemen ervaren.
M1 Motie Uitvoering Verordening Jeugdhulp.pdf
Stand van zaken: