Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2076928

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2076928

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2076928
Onderwerp Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan '1e herziening Krispijn, locatie Patersweg fase 1 en Patersweg 1'
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 11-01-2018 14:47:52
Document Document type
Icoon voor documenttype Raadsinformatiebrief inzake ontwerpbestemmingsplan '1e herziening Krispijn, locatie Patersweg fase 1 en Patersweg 1' Raadsinformatiebrief
Icoon voor documenttype Toelichting ontwerp.pdf Algemeen
Icoon voor documenttype Regels ontwerp.pdf Algemeen
Icoon voor documenttype Verbeelding ontwerp.pdf Algemeen
Icoon voor documenttype Bijlage 1. Archeologisch onderzoek.pdf Algemeen
Icoon voor documenttype Bijlage 2. Selectiebesluit.pdf Algemeen
Icoon voor documenttype Bijlage 3. Eindrapport quick scan Flora- en fauna Patersweg.pdf Algemeen
Icoon voor documenttype Bijlage 4. Akoestisch onderzoek.pdf Algemeen
Icoon voor documenttype Voorblad Raadsinformatiebrief inzake ontwerpbestemmingsplan '1e herziening Krispijn, locatie Patersweg fase 1 en Patersweg 1' Voorblad stukken