Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2076928

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2076928

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2076928
Onderwerp Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan '1e herziening Krispijn, locatie Patersweg fase 1 en Patersweg 1'
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 11-01-2018 14:47:52
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 23 januari 2018 20:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - woensdag 17 januari 2018 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De raadsinformatiebrief wordt ter kennisname naar de raad gestuurd.