Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2073959

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2073959

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2073959
Onderwerp Opschoning lijst 'Open Voorraad'
Ingekomen/gepubliceerd 11-01-2018 14:47:52
   
Vergadering - Fysieke Leefomgeving - woensdag 17 januari 2018 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit in principe alle openstaande onderwerpen van de 'Open Voorraad' te schrappen tenzij een of meerdere commissieleden van mening zijn dat een onderwerp op de lijst gehandhaafd moet blijven. De commissieleden wordt verzocht dit dan zo snel mogelijk via email aan de commissiegriffier te melden.