Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2072469

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2072469

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2072469
Onderwerp Raadsinformatiebrief over agenda huisvesting kwetsbare groepen 2018
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 11-12-2017 11:13:38
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Raadsinformatiebrief over agenda huisvesting kwetsbare groepen 2018 Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Raadsinformatiebrief 1976187 Raadsinformatiebrief
Icoon voor documenttype Bijlage 1 Totaaloverzicht doelstellingen en resultaten.pdf Algemeen
Icoon voor documenttype Bijlage 2 Agenda huisvesting kwetsbare groepen 2018.pdf Algemeen
Icoon voor documenttype Bijlage 3 Procesbeschrijving uitvoering agenda.pdf Algemeen
Icoon voor documenttype Bijlage 4 Organisatiestructuur uitvoering agenda.pdf Algemeen
Icoon voor documenttype de Wooncoach in Rotterdam.pdf Algemeen
Icoon voor documenttype Paragraaf PALT-afspraken (verwijzing naar de agenda HKG).pdf Algemeen