Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2068758

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2068758

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2068758
Onderwerp Vaststellen Verordening klankbordgesprekken burgemeester en raad gemeente Dordrecht
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 30-11-2017 13:43:39
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Verordening klankbordgesprekken burgemeester en raad gemeente Dordrecht Voorblad stukken
Icoon voor documenttype RV vaststellen verordening klankbordgesprekken burgemeester en raad gemeente Dordrecht Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Verordening klankbordgesprekken burgemeester en gemeenteraad Dordrecht Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1977590 Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel 1977590 Raadsvoorstel