Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2068758

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2068758

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2068758
Onderwerp Vaststellen Verordening klankbordgesprekken burgemeester en raad gemeente Dordrecht
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 30-11-2017 13:43:39
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 19 december 2017 14:00
Besluit:

De raad stemtĀ in met het voorstel.

Vergadering - Bestuur en Middelen - woensdag 6 december 2017 19:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit de Verordening klankbordgesprekken burgemeester en raad als hamerstuk vast te laten stellen in de raad van 19 december.