Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2068369

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2068369

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2068369
Onderwerp Vaststellen 3e verzamelwijziging 2017 en wijzigen van de begroting
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 30-11-2017 13:43:39
Onderwerp Vaststellen 3e verzamelwijziging 2017 en wijzigen van de begroting
Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 178 - Planning en control cyclus 2017
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Mos, Jasper (J)
Aanspreekpunt JC Bakker
Aanspreekpunt telefoon 0787702555
Aanspreekpunt e-mail JC.Bakker@drechtsteden.nl
Behandeld ambtenaar C van Vliet, 770 4967
Datum B&W Besluit 28-11-2017
Gerelateerde zaak 1972007
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Gedurende het jaar neemt het college diverse besluiten, worden (aanvullende) middelen ontvangen van het Rijk of van derden, en worden budgetten intern tussen programma's verschoven. Deze aanpassingen leiden tot een budgettair neutrale aanpassing van de begroting, zonder verdere beleidsinhoudelijke gevolgen. Het formeel wijzigen van de begroting is echter een bevoegdheid van de gemeenteraad. Via een raadsvoorstel worden deze wijzigingen drie keer per jaar gebundeld en met een verzamelwijziging aan de gemeenteraad voorgelegd. Verder is in de verzamelwijziging een aantal deelwijzigingen opgenomen die voortvloeien uit eerder genomen raadsbesluiten, waarbij de begrotingswijziging niet direct met het raadsvoorstel is verwerkt. In die gevallen is een verwijzing opgenomen naar het betreffende raadsbesluit. Dit raadsvoorstel is de 3e verzamelwijziging van de begroting 2017. De onderliggende deelwijzigingen worden afzonderlijk toegelicht. De verzamelwijziging heeft geen effect op het resultaat over 2017.

Gepubliceerd 30-11-2017