Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2068357

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2068357

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2068357
Onderwerp Vaststellen verordening BI-zone Handelskade 2018
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 30-11-2017 13:43:39
Onderwerp Vaststellen verordening BI-zone Handelskade 2018
Programma Economie, Sport en Cultuur
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 97 - Belastingen,leges en heffingen; verordening
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Mos, Jasper (J)
Aanspreekpunt JC Bakker
Aanspreekpunt telefoon 0787702555
Aanspreekpunt e-mail JC.Bakker@drechtsteden.nl
Behandeld ambtenaar NJ van Klinken, 770 4271
Datum B&W Besluit 28-11-2017
Gerelateerde zaak 1970356
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Gemeenten hebben sinds 1 januari 2015 door middel van de Wet op de bedrijveninvesteringszones (wet BI-zones) de bevoegdheid om een gebied aan te wijzen waarbinnen een bestemmingsheffing (de BI-zone bijdrage) mag worden geheven. De ondernemers op het bedrijfsterrein Handelskade hebben samen met de gemeente het initiatief genomen om tot oprichting te komen van Bedrijven investerings Zone "Handelskade". De ondernemers hebben hun ambities vertaald in een plan van aanpak, met activiteiten en begroting. Ook zijn de noodzakelijke stappen genomen om aan de eisen van de wet BI-zones te kunnen voldoen. Nu de informele fase is afgerond, moeten er ook formeel stappen worden gezet om de BI-zone per 1 januari 2018 te kunnen oprichten: het aangaan van een uitvoeringsovereenkomst, het vaststellen van de verordeningen, het organiseren van de draagvlakmeting en - bij positief resultaat van voornoemde meting - het in werking laten treden van de hiervoor genoemde verordening.

Gepubliceerd 30-11-2017