Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2068357

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2068357

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2068357
Onderwerp Vaststellen verordening BI-zone Handelskade 2018
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 30-11-2017 13:43:39
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 19 december 2017 14:00
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel.

Vergadering - Bestuur en Middelen - woensdag 6 december 2017 19:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie plaatst enkele opmerkingen bij de invulling die aan de overeenkomst is gegeven. Besloten wordt dit stuk verder als hamerstuk naar de raad te sturen.