Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2068058

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2068058

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2068058
Onderwerp Raadsinformatiebrief over aanvullende bestuurlijke reactie op rapport Inhuur Rekenkamercommissie
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 30-11-2017 13:43:39
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 19 december 2017 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Bestuur en Middelen - woensdag 6 december 2017 19:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen.