Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2067854

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2067854

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2067854
Onderwerp Vragen aan het College
Ingekomen/gepubliceerd 30-11-2017 11:02:21
   
Vergadering - Sociale Leefomgeving - donderdag 7 december 2017 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Fractie CDA stelt vragen naar aanleiding van de jeugdhulpavond met ouders op 29 november:
1. Ouders krijgen afwijzingen voor jeugdhulpaanvragen niet altijd op schrift. Dit bleek ook al op de eerdere ouderavond op 29 maart. Hoe kan dit en waarom is dit nog steeds niet opgelost?
2. Netwerk-pgb's zijn een belangrijk onderdeel van het beleid maar lijken weinig te worden verstrekt, zelfs niet als jeugdprofessionals de aanvraag steunen. Dit bleek ook al op de eerdere ouderavond op 29 maart. Wat heeft de wethouder gedaan in de tussentijd om dit te verbeteren?


Wethouder Van der Linden antwoordt:
1. Het is onbestaanbaar en onacceptabel dat dit voorkomt. De wethouder heeft er eerder op aangedrongen bij regionaal portefeuillehouder De Witte dit op te lossen en zal dit opnieuw doen. De wethouder zegt toe binnen een week te laten weten wat dit heeft opgeleverd.
2. De wethouder zegt toe voor de jaarwisseling met een reactie te komen.